16. juunil kuulutas Tsolgo Arendusühing välja konkursi logo leidmiseks. Konkursi eesmärk oli luua Tsolgo Arendusühingule kaasaegne, samas traditsioonidega seotud visuaalne identiteet. Logo peab seostuma Tsolgo piirkonnaga, siinsete tavade, legendide, inimeste, looduse, eluolu või muu taolisega.

Aitäh kõigile, kes Tsolgo logo kujundamisse oma panuse andsid! Logokonkursile laekus kolm tööd, mis teatud mõttes olid väga sarnased ja väljendasid oma ideelt just Tsolgole kõige iseloomulikumat. Aitäh tublidele konkursil osalejatele: Laura Järvpõllule, Elisabeth Kiviojale ja Markus Puraskile. Laura joonistatud logo ideekavand saab mõningate täiendustega Tsolgo Arendusühingu ametlikuks logoks.

logo-web