Aprillis lõppesid Tsolgo rahvamajas edukalt ehitustööd ning EASi regionaalsete investeeringute toetusprogrammist rahastatud projekt “Tsolgo rahvamaja energiasäästlikkuse suurendamine” jõudis lõpule.

Projekti käigus tasandati rahvamaja vundament, laoti kinni vana lagunenud keldriava, krohviti, paigaldati veeplekk, tehti pinnase tasandustööd, pikendati vihmaveetorusid. Nüüd on Tsolgo rahvamaja vundament terve, sadeveed on korrektselt majast eemale juhitud, pinnas maja ümber on tasandatud, et vältida sade- ja sulavete voolamist vundamenti alla.

Teiseks renoveeriti täielikult rahvamaja põrand: vana põrand lammutati, veeti välja vana ja vammiga kahjustunud pinnas, mis utiliseeriti, tehti pinnase tagasitäide kruusliivaga, vammitõrje, paigaldati soojustus, valati betoonpõrand, paigaldati laudis, lihviti, lakiti, viimistleti põrand ja vammitõrje käigus lahti monteeritud seinaosa.

Ehitustööde teostamiseks korraldati riigihange, mille võitis ehitusfirma K-Vision OÜ. Omanikujärelvalvet teostas Äärejuht OÜ.

EAS toetas projekti 22912 euroga, projekti omaosalusega pani õla alla Lasv vald summas 4043 eurot.

Tere taas rahvamajja tantsu lööma ja aega veetma!